Dragehøj Kunstforenings Bestyrelse

Formand:
Jytte Sørensen
Kalkerupvej 15
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 5554 6780
jytte@gallerie-dragehoej.dk

Næstformand:
Vibeke Andersen
Tjørnevej 73
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 5554 6489

Kasserer:
Birthe Foli Hansen
Tofteengen 15
Toksværd
4684 Holmegaard
Tlf. 5556 3239

Medlem:
Jette Aas
Røjlehaven 4
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 2243 0024
jjaas@stofanet.dk

Medlem:
Lisa Tødten
Kattekæret 7
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 6169 4797
lisatoedten@gmail.com

Medlem:
Erik Torm
Platanvej 21
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 2946 3467
torm@fleksibelskole.dk

Suppleant:
Lone Kluge Larsen
Villavej 8
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 4011 1201

Revisor:
Jens Due
Villavej 8
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 2363 6787
jens@duetmusik.dk

Revisorsuppleant:
Dorte Hauge Petersen
Kildevangsvej 2
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 5554 6418
haugep@stofanet.dk